Куриленко, В. С., Н. М. Толстопалова, О. В. Сангінова, і Т. І. Обушенко. «Огляд методів видалення фтору з водних розчинів». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Березень 2023, с. 52-69, doi:10.20535/2617-9741.1.2023.276447.