Радовенчик, В. М., К. С. Гордієнко, Я. В. Радовенчик, і Т. В. Крисенко. «Використання поверхнево-активних речовин для ефективного видалення часток фосфату кальцію із води». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3, Вересень 2022, с. 94-102, doi:10.20535/2617-9741.3.2022.265365.