Галиш, В. В., І. М. Дейкун, І. М. Трус, В. М. Радовенчик, і М. Д. Гомеля. «Вуглецеві сорбенти з пероцтового лігніну». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3, Вересень 2022, с. 69-76, doi:10.20535/2617-9741.3.2022.265362.