Ярощук, Л. Д., і Є. О. Тюріна. «Моделювання та керування адсорбційним очищенням олив та мастил у режимі зміни сировини». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3, Вересень 2022, с. 56-68, doi:10.20535/2617-9741.3.2022.265361.