Мікульонок, І. О., А. Я. Карвацький, О. І. Іваненко, і С. В. Лелека. «Теплообмінники з псевдозрідженням сипкого матеріалу (Огляд конструкцій)». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3, Вересень 2022, с. 23-38, doi:10.20535/2617-9741.3.2022.265359.