Вембер, В. В., О. В. Шаблій, А. О. Бассак, і Д. І. Антоненко. «Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Березень 2022, с. 80-87, doi:10.20535/2617-9741.1.2022.254162.