Радовенчик, В. М., О. І. Іваненко, Т. В. Крисенко, і Я. В. Радовенчик. «Системи моніторингу якості повітря в м. Києві». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Березень 2022, с. 70-79, doi:10.20535/2617-9741.1.2022.254161.