Хоменко, А. С., М. Д. Гомеля, І. М. Макаренко, і Т. О. Шаблій. «Залежність корозійної активності водно-нафтових сумішей від характеристик водних середовищ». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Березень 2022, с. 62-69, doi:10.20535/2617-9741.1.2022.254160.