Бугаєнко, І. І., М. М. Кириленко, і В. В. Миленький. «Математичне моделювання технологічного процесу та синтез системи керування амідування». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Березень 2022, с. 55-61, doi:10.20535/2617-9741.1.2022.254159.