Бугаєва, Л. М., і Ю. О. Безносик. «Евристична процедура синтезу системи поділу багатокомпонентних сумішей із використанням нечіткої логіки». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Березень 2022, с. 44-54, doi:10.20535/2617-9741.1.2022.254158.