Мікульонок, І. О., А. Я. Карвацький, С. В. Лелека, і О. І. Іваненко. «Валкові дробарки і млини (Огляд конструкцій)». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Березень 2022, с. 30-43, doi:10.20535/2617-9741.1.2022.254157.