Костюченко, Є. В., В. В. Бутар, С. М. Романько, і В. К. Лукашов. «Прояв капілярних ефектів за умов стікання плівки рідини, що випаровується в перехресний газовий потік». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Березень 2022, с. 21-29, doi:10.20535/2617-9741.1.2022.254156.