Бишко, М. А., О. О. Семінський, і О. Г. Зубрій. «Вплив вибору пластифікатора на властивості полімерів на основі крохмалю». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Березень 2022, с. 9-20, doi:10.20535/2617-9741.1.2022.254154.