Борисенко, О. М., С. М. Логвінков, і Г. М. Шабанова. «Аналіз субсолідусної будови системи Al2O3 – FeO – TiO2». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3, Вересень 2021, с. 45-50, doi:10.20535/2617-9741.3.2021.241046.