Шабалін, Б. Г., О. М. Лавриненко, і К. К. Ярошенко. «Дослідження ізоляційних властивостей глин Черкаського родовища для створення підстилаючих екранів сховищ РАВ на майданчику ‘Вектор’». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 2, Червень 2021, с. 71-81, doi:10.20535/2617-9741.2.2021.235870.