[1]
Р. О. Путятін і В. С. Цапар, «Моделювання електродегідратора високої швидкодії на основі експериментальних даних», CHEERS, вип. 2, с. 39–52, Чер 2023.