[1]
В. В. Вембер, О. В. Шаблій, А. О. Бассак, і Д. І. Антоненко, «Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод», CHEERS, вип. 1, с. 80–87, Бер 2022.