Аршинніков Д. I., Свідерський, В. А. і Нудченко, Л. А. (2016) «СКЛАД, СТРУКТУРА І ДИСПЕРСНІСТЬ ПРИРОДНОЇ КРЕЙДИ РОДОВИЩ УКРАЇНИ», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 103–108. doi: 10.20535/2306-1626.1.2016.77972.