Радовенчик, Я. В., Калініченко, Н. В. і Радовенчик, В. М. (2016) «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ЧАСТИНОК КАОЛІНУ З ВОДИ КОАГУЛЯНТАМИ», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 81–85. doi: 10.20535/2306-1626.1.2016.77949.