Гомеля, М. Д., Малін, В. П. і Глушко, О. В. (2016) «ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ МІДІ З ВОДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТІОНІТУ DOWEX-MAK-3», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 66–66. doi: 10.20535/2306-1626.1.2016.77929.