Малащук, Н. С., Романчук, Б. В., Колосов, О. Є. і Сівецький, В. І. (2016) «Інноваційні технології виготовлення модифікованих полімерних композиційних матеріалів (огляд)», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 33–38. doi: 10.20535/2306-1626.1.2016.77897.