Путятін, Р. О. і Цапар, В. С. (2023) «Моделювання електродегідратора високої швидкодії на основі експериментальних даних», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (2), с. 39–52. doi: 10.20535/2617-9741.2.2023.283523.