Мікульонок, І. О., Карвацький, А. Я., Іваненко, О. І. і Лелека, С. В. (2023) «Фланцеві з’єднання обладнання і трубопроводів хімічної технології», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (2), с. 15–31. doi: 10.20535/2617-9741.2.2023.283516.