Радовенчик, В. М., Гордієнко, К. С., Радовенчик, Я. В. і Крисенко, Т. В. (2022) «Використання поверхнево-активних речовин для ефективного видалення часток фосфату кальцію із води», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), с. 94–102. doi: 10.20535/2617-9741.3.2022.265365.