Галиш, В. В., Дейкун, І. М., Трус, І. М., Радовенчик, В. М. і Гомеля, М. Д. (2022) «Вуглецеві сорбенти з пероцтового лігніну», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), с. 69–76. doi: 10.20535/2617-9741.3.2022.265362.