Ярощук, Л. Д. і Тюріна, Є. О. (2022) «Моделювання та керування адсорбційним очищенням олив та мастил у режимі зміни сировини», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), с. 56–68. doi: 10.20535/2617-9741.3.2022.265361.