Мікульонок, І. О., Карвацький, А. Я., Іваненко, О. І. і Лелека, С. В. (2022) «Теплообмінники з псевдозрідженням сипкого матеріалу (Огляд конструкцій)», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), с. 23–38. doi: 10.20535/2617-9741.3.2022.265359.