Вембер, В. В., Шаблій, О. В., Бассак, А. О. і Антоненко, Д. І. (2022) «Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 80–87. doi: 10.20535/2617-9741.1.2022.254162.