Радовенчик, В. М., Іваненко, О. І., Крисенко, Т. В. і Радовенчик, Я. В. (2022) «Системи моніторингу якості повітря в м. Києві», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 70–79. doi: 10.20535/2617-9741.1.2022.254161.