Бугаєва, Л. М. і Безносик, Ю. О. (2022) «Евристична процедура синтезу системи поділу багатокомпонентних сумішей із використанням нечіткої логіки», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 44–54. doi: 10.20535/2617-9741.1.2022.254158.