Мікульонок, І. О., Карвацький, А. Я., Лелека, С. В. і Іваненко, О. І. (2022) «Валкові дробарки і млини (Огляд конструкцій)», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 30–43. doi: 10.20535/2617-9741.1.2022.254157.