Костюченко, Є. В., Бутар, В. В., Романько, С. М. і Лукашов, В. К. (2022) «Прояв капілярних ефектів за умов стікання плівки рідини, що випаровується в перехресний газовий потік», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 21–29. doi: 10.20535/2617-9741.1.2022.254156.