Бишко, М. А., Семінський, О. О. і Зубрій, О. Г. (2022) «Вплив вибору пластифікатора на властивості полімерів на основі крохмалю», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), с. 9–20. doi: 10.20535/2617-9741.1.2022.254154.