Галиш, В. В., Трус, І. М., Радовенчик, В. М. і Гомеля, М. Д. (2021) «Біосорбенти для очистки стічних вод», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), с. 51–57. doi: 10.20535/2617-9741.3.2021.241049.