Борисенко, О. М., Логвінков, С. М. і Шабанова, Г. М. (2021) «Аналіз субсолідусної будови системи Al2O3 – FeO – TiO2», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), с. 45–50. doi: 10.20535/2617-9741.3.2021.241046.