Мердух, С. Л., Запорожець, Ю. А., Складанний, Д. М. і Плашихін, С. В. (2021) «Моделювання показників якості процесу знесолення водного середовища енергетичного реактора», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), с. 36–44. doi: 10.20535/2617-9741.3.2021.241029.