Шабалін, Б. Г., Лавриненко, О. М. і Ярошенко, К. К. (2021) «Дослідження ізоляційних властивостей глин Черкаського родовища для створення підстилаючих екранів сховищ РАВ на майданчику ‘Вектор’», Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (2), с. 71–81. doi: 10.20535/2617-9741.2.2021.235870.