Аршинніков Дмитро Iгорович, Валентин Анатолійович Свідерський, і Людмила Андріївна Нудченко. 2016. «СКЛАД, СТРУКТУРА І ДИСПЕРСНІСТЬ ПРИРОДНОЇ КРЕЙДИ РОДОВИЩ УКРАЇНИ». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1 (Вересень):103-8. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77972.