Радовенчик, Ярослав Вячеславович, Надія Василівна Калініченко, і Вячеслав Михайлович Радовенчик. 2016. «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ЧАСТИНОК КАОЛІНУ З ВОДИ КОАГУЛЯНТАМИ». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1 (Вересень):81-85. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77949.