Кубрак, Анатолій Іванович, і Олексій Володимирович Ситніков. 2015. «Дискретна передатна функція аналогового об’єкта в системі з цифровим регулятором». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1 (Листопад):91-95. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52354.