Путятін, Редріх Олегович, і Віталій Степанович Цапар. 2023. «Моделювання електродегідратора високої швидкодії на основі експериментальних даних». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 2 (Червень):39-52. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2023.283523.