Мікульонок, Ігор Олегович, Антон Янович Карвацький, Олена Іванівна Іваненко, і Сергій Володимирович Лелека. 2023. «Фланцеві з’єднання обладнання і трубопроводів хімічної технології». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 2 (Червень):15-31. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2023.283516.