Радовенчик, Вячеслав Михайлович, Катерина Сергіївна Гордієнко, Ярослав Вячеславович Радовенчик, і Тамара Володимирівна Крисенко. 2022. «Використання поверхнево-активних речовин для ефективного видалення часток фосфату кальцію із води». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3 (Вересень):94-102. https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2022.265365.