Галиш, Віта Василівна, Ірина Михайлівна Дейкун, Інна Миколаївна Трус, Вячеслав Михайлович Радовенчик, і Микола Дмитрович Гомеля. 2022. «Вуглецеві сорбенти з пероцтового лігніну». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3 (Вересень):69-76. https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2022.265362.