Ярощук, Людмила Дем’янівна, і Євгенія Олександрівна Тюріна. 2022. «Моделювання та керування адсорбційним очищенням олив та мастил у режимі зміни сировини». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3 (Вересень):56-68. https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2022.265361.