Мікульонок, Ігор Олегович, Антон Янович Карвацький, Олена Іванівна Іваненко, і Сергій Володимирович Лелека. 2022. «Теплообмінники з псевдозрідженням сипкого матеріалу (Огляд конструкцій)». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3 (Вересень):23-38. https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2022.265359.