Вембер, Валерія Володимирівна, Олександра Віталіївна Шаблій, Анастасія Олегівна Бассак, і Денис Ігорович Антоненко. 2022. «Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1 (Березень):80-87. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254162.