Радовенчик, Вячеслав Михайлович, Олена Іванівна Іваненко, Тамара Володимирівна Крисенко, і Ярослав Вячеславович Радовенчик. 2022. «Системи моніторингу якості повітря в м. Києві». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1 (Березень):70-79. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254161.