Бугаєнко, Ігор Іванович, Максим Михайлович Кириленко, і Володимир Васильович Миленький. 2022. «Математичне моделювання технологічного процесу та синтез системи керування амідування». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1 (Березень):55-61. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254159.