Мікульонок, Ігор Олегович, Антон Янович Карвацький, Сергій Володимирович Лелека, і Олена Іванівна Іваненко. 2022. «Валкові дробарки і млини (Огляд конструкцій)». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1 (Березень):30-43. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254157.